COVID-19 Coronavirus-Update maatregelen JIV

JIV

COVID-19 Coronavirus - Update maatregelen JIV

Geachte relatie,

Graag willen we u via deze weg informeren over de maatregelen die

wij als organisatie treffen betreffende het coronavirus COVID-19.

Wij nemen het virus serieus en nemen daarom ook maatregelen om

onze klanten en medewerkers te beschermen en om onze diensten

zo goed en zo veilig mogelijk uit te voeren en te kunnen garanderen.

Het management van JIV volgt de ontwikkelingen op de voet en

evalueert continu of de genomen maatregelen nog voldoen aan

wat de actualiteit van ons vraagt. Wij maken net als u deel uit van

de productie, verwerking of toeleveringen aan de belangrijke

voedselketen in binnen - en buitenland. Wij streven er uiteraard naar om onze dienstverlening zo goed als

mogelijk te blijven uitvoeren, maar daar vragen wij ook uw medewerking in.

Wij blijven graag uw opdrachten ontvangen. Er is nog steeds voldoende

voorraad en capaciteit om uw bestellingen uit te voeren en te leveren.

JIV heeft volgende maatregelen doorgevoerd?

- Wij volgen adviezen van de nationale veiligheidsraad op;

- Waar de situatie om aanpassingen vraagt, stellen wij werkinstructies

op, of passen we deze aan;

- Wij instrueren ons personeel zo vaak als de situatie daarom vraagt;

- Onze medewerkers zijn verzocht geen handen met elkaar of met externen

te schudden zowel op locatie van de klant-leverancier als op onze eigen locatie;

- Op ons bedrijf wordt gewerkt en pauze gehouden in ploegen (hier hebben wij

ook de nodige instructies voor op gesteld);

- Personeel dat thuis kan werken werkt thuis;

- Medewerkers met enige vorm van klachten worden verzocht thuis te blijven;

- Reizen, vergaderingen en bezoeken aan leveranciers, klanten raden wij ten

stelligste af;

Welke maatregelen kunt u als relatie nemen?

- Wij willen klanten vragen om alle orders tijdig door te sturen naar orders@jiv.be;

- Aan onze leveranciers willen wij vragen om alle bevestigingen van leveringen

naar aankoop@jiv.be en naar tom.bontinck@jiv.be te sturen;

- Wij vragen onze leveranciers om zich steeds te houden aan vooraf gestelde

afspraken en leverdata;

- Vermijd enig fysiek contact met onze chauffeur-magazijnier en hou afstand;

- Indien bij een medewerker van uw bedrijf (hetzij als leverancier/klant) het

COVID-19 virus wordt geconstateerd, gelieve dit direct bij ons te melden zodat

wij kunnen vaststellen op welk tijdstip de transporteur-magazijnier mogelijk

contact heeft gehad;

- Indien er bij de transporteur van JIV het COVID-19 virus wordt geconstateerd, zal

in overleg met de FOD gezondheidszorg de communicatie naar de betrokken

klanten worden opgesteld.

Indien wij wijzigingen in onze dienstverlening moeten doorvoeren, zullen wij u

daarover communiceren. Mocht u verdere vragen hebben, aarzel dan niet contact met ons op te nemen.

Gezien het belang van deze informatie verzoeken wij u dringend deze mail

intern door te sturen indien het gebruikte adres niet het juiste is.

Met vriendelijke groeten,

Directie en medewerkers, JIV nv

Uitgelichte berichten
Recente berichten